ÎNCADRAREA POSTURILOR GRĂDINIȚEI CU PP „PARFUM DE TEI” CLUJ-NAPOCA

AN ȘCOLAR 2021-2022


Cadre didactice – Educatoare+Director – 21
Contabilă – 1
Administratori – 1 Secretar – 0,5
Îngrijitoare – 12
Bucătărese – 4
Muncitor – 1
TOTAL –
Secretar – 0,5
Îngrijitoare – 11
Bucătărese – 4
Muncitor – 1
Total – Didactic – 21
Didactic auxiliar – 1+1+0,5( secretar) = 2,5
Nedidactic – 17
2 posturi neocupate – 1 post pensie de boală, 1 post – CIC
TOTAL GENERAL PERSONAL-
40,5 POSTURI

41 persoane

REPERE GENERALE
  • UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PARFUM DE TEI”
  • TIPUL : STRUCTURA ÎNVĂŢĂMÂNT PREPRIMAR
  • LIMBA DE PREDARE: LIMBA ROMÂNĂ, LIMBA MAGHIAR