INDICAŢII PENTRU COPIII NOU INSCRIȘI LA

INTRAREA ÎN GRĂDINIŢĂ

Pentru înscriere la direcţiune:

  • Un dosar plic cu numele, prenumele copilului şi data naşterii scris pe el, plus un număr de telefon;
  • Copie după certificatul de naştere al copilului;
  • Copii acte de identitate părinţi;
  • Adeverinţe de la locul de muncă pentru părinţi;
  • Pentru cei care nu lucrează, depun o Declarație pe propria răspundere că nu au loc de muncă la acea dată (situația actuală).

Pentru doamna asistentă medicală (din prima zi):

  • Avizul de sănătate de la medicul de familie pentru copil, cu mențiunea că poate frecventa grădinița;
  • Dovada vaccinărilor pentru copil.

Necesar la grupă:

  • O pereche de papuci de interior;
  • Pijamale cu numele scris cu pixul pe eticheta interioară a bluzei;
  • Un set complet de îmbrăcăminte, care să rămână în dulăpior de rezervă.

 

PRIMIREA COPIILOR ESTE ÎNTRE ORELE 7:30 – 8:00.
TAXA PENTRU HRANĂ ESTE DE 11 LEI / ZI ŞI SE PLĂTEŞTE ANTICIPAT, PÂNĂ ÎN DATA DE 25 A FIECĂREI LUNI, PENTRU LUNA URMĂTOARE.