Motto:

„Eu sunt copilul. Tu‚ ţii în mâinile tale destinul meu.
Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi
Sau voi eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care
Mă vor îndrepta spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să
Pot fi o binecuvântare pentru lume …”

Child’s Appeal, Mamie Gene Cole

„Fericit este copilul care găseşte în fiecare etapă a drumului, pe educatorul capabil să insufle treptat forţa şi elanul necesare împlinirii destinului său ca om.” Maurce Debesse

Ce oferim:

 • condiţii şi spaţiu educaţional de calitate;
 • siguranţă şi protecţie pentru copii;
 • program educaţional structurat conform Curriculum naţional şi cu respectarea specificului local;
 • asigurarea unui curriculum echilibrat, realizat diferenţiat în funcţie de particularităţile individuale şi de vârstă ale preşcolarilor, fără discriminări de etnie, religie, sex;
 • C D S – activităţi opţionale susținute de către educatoare pe diferite teme de actualitate, limba engleză, dans modern (colaborare profesor de specialitate);
  • aprofundări şi extinderi;
  • dezvoltarea socială şi cognitivă pentru preşcolari;
  • pregătire optimă pentru ciclul primar;
  • activităţi extracurriculare atractive, concursuri, excursii, vizite, parteneriate, proiecte educaţionale activităţi OUTDOOR etc.

Dotare:

 • săli de grupa spaţioase, luminoase, amenajate cu mobilier modular modern;
 • cabinet medical;
 • secretariat, contabilitate, magazie alimente;
 • bucătărie , săli de mese, spălătorie proprie;
 • curte spaţioasă ( cu aparate de joc la locaţia de pe strada Decebal );
 • dotări audio-video, P.C. în toate sălile de grupă;
 • materiale didactice adecvate, jucării variate şi atractive, fond de carte bogat etc.

Rersurse umane:

 • Un număr de 333 de copii;
 • Director,  26 de educatoare calificate; medic, asistentă medicală, logoped, consilier școlar, administrator financiar, secretar, personal nedidactic 20.

 

Concursuri:

 • „Jocul şi copilăria” – arta;
 • „Tinere talente” – interpretare;
 • „Ziua Europei” – desene pe asfalt;
 • „Ziua pământului” – pe teme de ecologie;
 • „Copilărie fericită” – manifestaţii artistice şi sportive;
 • „Prieten bun” – colaje;
 • „Primăvara copiilor” – artistico-plastic, interpretare;
 • „Europreşcolarul” – inteligenţă;
 • „Bimbo Maestro” – cultură generală;
 • „Piciul” – priceperi şi deprinderi;
 • „Piticot” – educaţie socială etc.

 

Proiecte educaţionale:

  • „ECOGRĂDINIŢA” – teme ecologice;
  • „ŞCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE” – teme ecologice;
  • „DA, POŢI!” – educaţie pentru societate;
  • „ANOTIMPURILE” – concurs și simpozion;
  • „ABC-ul animalelor” – proiect național;
  • „DE MIC ÎNVĂȚ SĂ MĂ FERESC DE RELE!” – educaţie rutieră;
  • Round Hill – PEDITEL – program de parenting;
  • Școală de vară;
  • „Ziua porților deschise!”;
  • Concursul grădiniței.

DIRECTOR,

prof.Căldărușă-Borzași Elena-Maria